اس ام اس جدید
خوب اینم یه اس ام اس جدید برای شما عزیزان

گاهی اوقات عاشق میشویم...
و طوری عشق می ورزیم كه گویا معشوق پاره ای از تنمان شده
 و،هرلحظه او را به خود نزدیكتر میبینیم به ....