پ ن پ خنده دار


مامانم بهم میگه ی لیوان آب بده 
بهش میگم میخوای بخوری؟؟؟؟؟؟
میگه پ ن پ میخوام باهاش حموم کنم ...
مادرا جدیداً اعصاب ندارنا به تفکرات ما جووونا تو جه نمیکنن اصن
.
.
لپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گم ضربه خورده کار نمی کنه.یارو میگه ضربه ی فیزیکی؟!
پ ن پ یکم بی محلی کردم ضربه روحی خورده!