سایت تفریحی tag:http://baranebahari2.mihanblog.com 2020-09-16T03:51:06+01:00 mihanblog.com فک و فامیله داریم های خنده دار 2014-08-11T20:29:21+01:00 2014-08-11T20:29:21+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/49 حسین فرجی فک و فامیله داریم های خنده داربابام هشتاد سالشه همیشه اصرار می کنه که بذارید من از خونه تنهایی برم بیرون مگه زندانی گرفتید؟می خوام برم نون و روزنامه اینا بگیرم…یه روز بعد از کلی اصرار گفتیم باشه برو ولی مواظب باش…رفته نونوایی محل به همه ی اونایی که تو صف بودن گفته عجب روزگاری شدهپنج تا دختر دارم پنج تا پسر تو این سن و سال من پیرمرد باید بیام تو صف وایسم نون اونارم من بگیرمتا یه مدت هر کی منو تو محل می دید نصیحتم می کردفک و فامیله داریم؟قسمتون میدم وقتی دارین با تلفن یا موبایل صحبت می کنینبا خودک فک و فامیله داریم های خنده داربابام هشتاد سالشه همیشه اصرار می کنه که بذارید من از خونه تنهایی برم بیرون مگه زندانی گرفتید؟

می خوام برم نون و روزنامه اینا بگیرم…

یه روز بعد از کلی اصرار گفتیم باشه برو ولی مواظب باش…

رفته نونوایی محل به همه ی اونایی که تو صف بودن گفته عجب روزگاری شده

پنج تا دختر دارم پنج تا پسر تو این سن و سال من پیرمرد باید بیام تو صف وایسم نون اونارم من بگیرم

تا یه مدت هر کی منو تو محل می دید نصیحتم می کرد

فک و فامیله داریم؟


قسمتون میدم وقتی دارین با تلفن یا موبایل صحبت می کنین

با خودکار روی هر چیزی که دم دستتون بود چرت و پرت ننویسین یا نقاشی نکشین

آخه من الان این مدرک پایان تحصیلاتم که بابام در حال موبایل صحبت کردن

روش عکس الاغ کشیده ، کجا ببرم نشون بدم

از دست مسئولین هم دیگه کاری بر نمیادمنبع : namakstan.ir

اگه تمایل به تبادل لینک داشتین اینجا رو کلیک کنین
]]>
دقت کردین که 2014-07-18T16:17:31+01:00 2014-07-18T16:17:31+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/48 حسین فرجی تا حالا به چرخه حیات دقت کردین؟سوسک از موش می ترسهموش از گربه می ترسهگربه از سگ می ترسهسگ از مرد می ترسهمرد از زن می ترسهزن هم از سوسک می ترسه ...دقت کردین آخرش هم نفهمیدیم این زنگ بیکاری واسه چیه؟نه میذاشتن فوتبال بازی کنیمنه می ذاشتن بریم خونهفقط عین مترسک همدیگه رو نگاه می کردیم!!!اگه تمایل به تبادل لینک داشتین اینجا رو کلیک کنین تا حالا به چرخه حیات دقت کردین؟
سوسک از موش می ترسه
موش از گربه می ترسه
گربه از سگ می ترسه
سگ از مرد می ترسه
مرد از زن می ترسه
زن هم از سوسک می ترسه
.
.
.
دقت کردین آخرش هم نفهمیدیم این زنگ بیکاری واسه چیه؟
نه میذاشتن فوتبال بازی کنیم
نه می ذاشتن بریم خونه
فقط عین مترسک همدیگه رو نگاه می کردیم!!!


اگه تمایل به تبادل لینک داشتین اینجا رو کلیک کنین

]]>
خاطره خنده دار-نوش جان 2014-07-13T05:23:34+01:00 2014-07-13T05:23:34+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/47 حسین فرجی خاطره خنده دار-نوش جانامروز داشتم می رفتم مدرسهبه مادرم گفت : مامان جون کاری نداری؟اونم گفت : نه پسر گلم نوش جان تا خود مدرسه سوژه خندم شده بود نوش جان :دی...چند روز پیش واسه خونمون مشتری اومده بودمشتری به بابام گفت : توالت از حال باز میشهبابام هم کم نیاورد و گفت : می خوای واست زیرگذر بزنم که از آشپزخونه بیای بیرون؟اگه تمایل به تبادل لینک داشتین اینجا رو کلیک کنین خاطره خنده دار-نوش جان
امروز داشتم می رفتم مدرسه
به مادرم گفت : مامان جون کاری نداری؟
اونم گفت : نه پسر گلم نوش جان
تا خود مدرسه سوژه خندم شده بود
نوش جان :دی

.
.
.

چند روز پیش واسه خونمون مشتری اومده بود
مشتری به بابام گفت : توالت از حال باز میشه
بابام هم کم نیاورد و گفت : می خوای واست زیرگذر بزنم که از آشپزخونه بیای بیرون؟

اگه تمایل به تبادل لینک داشتین اینجا رو کلیک کنین

]]>
سلام 2014-06-20T15:15:18+01:00 2014-06-20T15:15:18+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/46 حسین فرجی سلام دوستانحالتون خوبهاین وبلاگ ، یک وبلاگ تفریحی هستشو امیدوارم که توش خوش بگذرونیناگرم تمایل به تبادل لینک داشتین توی کامنت همین پست اعلان کنین سلام دوستان

حالتون خوبه

این وبلاگ ، یک وبلاگ تفریحی هستش

و امیدوارم که توش خوش بگذرونین

اگرم تمایل به تبادل لینک داشتین توی کامنت همین پست اعلان کنین
]]>
خاطره خنده دار خرداد ماه 2014-06-14T17:44:14+01:00 2014-06-14T17:44:14+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/45 حسین فرجی خاطره خنده دار خرداد ماهپند وقت پیشا با دوستام داشتیم بیرون قدم می زدیمکه یه چند نفری رو دیدیم که دارن ترقه می ترکوننو بعد از ترکیدن هر ترقه خودشون از ترس جیغ و داد و هوار می زنن اینجا من و دوستانم به علت خندیدن های بیش از حد در بیمارستان بستری هستیم چه خل و چل هایی پیدا میشن به خدا ...چند ماه پیش شوهر عمه م فوت کردواسه همینم ما هر هفته 5شنبه ها می رفتیم قبرستونهر بار یه چند ساعت اونجا بودیمدر جهت تفریحات سالم کرمان های درونم اغتشاش کردن و افکار خبیثی به سراغم اومدنمی رفتم یه قبری که یه نفر با خاطره خنده دار خرداد ماه

پند وقت پیشا با دوستام داشتیم بیرون قدم می زدیم
که یه چند نفری رو دیدیم که دارن ترقه می ترکونن
و بعد از ترکیدن هر ترقه خودشون از ترس جیغ و داد و هوار می زنن
اینجا من و دوستانم به علت خندیدن های بیش از حد در بیمارستان بستری هستیم
چه خل و چل هایی پیدا میشن به خدا

.
.
.
چند ماه پیش شوهر عمه م فوت کرد
واسه همینم ما هر هفته 5شنبه ها می رفتیم قبرستون
هر بار یه چند ساعت اونجا بودیم
در جهت تفریحات سالم کرمان های درونم اغتشاش کردن و افکار خبیثی به سراغم اومدن
می رفتم یه قبری که یه نفر بالا سرش نشسته رو پیدا می کردم
با یه قیافه ی اندوه ناک و چشمان ترجیحا خیس می رفتم بالا سر قبره
یه دستی روش می کشیدم و لحطاتی چند خلوت می کردم و می رفتم
دیگه قیافه اون افراد رو خودتون تصور کنین

]]>
طنز دقت کردین 2014-06-07T04:42:06+01:00 2014-06-07T04:42:06+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/44 حسین فرجی طنز دقت کردیندقت کردین دنبال هر چیزی بگردیم یا گم شده یا گمش کردن؟دقت کردین یه سری ها هستن واسشون یه اس ام اس خنده دار می خونیاول میگن کی فرستادهو بعد از گفتن اسم کسی که اون اس ام اس رو فرستاده تازه میخندن دقت کردین وقتی خودمون که تو خیابون تنهاییم و یاد یه چیز که میوفتیم و  به طبع خندمون میگیرهاز ترسمون نمیخندیم و میگیم حالا مردم میگن یارو دیوونست بعد باز وقتی یه نفر رو میبینیمکه تنهاست و میخنده رو باز مبگبم دیوونه شده طرف!!!!خب عزیز من شاید اونم یاد چیزی افتاده ... طنز دقت کردین

دقت کردین دنبال هر چیزی بگردیم یا گم شده یا گمش کردن؟
دقت کردین یه سری ها هستن واسشون یه اس ام اس خنده دار می خونی
اول میگن کی فرستاده
و بعد از گفتن اسم کسی که اون اس ام اس رو فرستاده تازه میخندن

دقت کردین وقتی خودمون که تو خیابون تنهاییم و یاد یه چیز که میوفتیم و  به طبع خندمون میگیره

از ترسمون نمیخندیم و میگیم حالا مردم میگن یارو دیوونست بعد باز وقتی یه نفر رو میبینیم

که تنهاست و میخنده رو باز مبگبم دیوونه شده طرف!!!!

خب عزیز من شاید اونم یاد چیزی افتاده ...

]]>
اس عاشقانه-عشق 2014-05-30T09:02:44+01:00 2014-05-30T09:02:44+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/43 حسین فرجی اس عاشقانه-عشقاز موقعی که عشق از پیشم رفت دیگه نمی تونم زندگی کنمفقط دارم نفس می کشم اما زندگی نمی کنم...عزیز من نمان عزیز دلم!تو…فوق العاده تر از آنی که…بخواهی تمام عمر به یک دختر بایک قلببیمارساعت قرصهایش را یادآوری کنی!! اس عاشقانه-عشق

از موقعی که عشق از پیشم رفت دیگه نمی تونم زندگی کنم
فقط دارم نفس می کشم اما زندگی نمی کنم
.
.
.
عزیز من نمان عزیز دلم!
تو…
فوق العاده تر از آنی که…
بخواهی تمام عمر به یک دختر بایک قلب

بیمار
ساعت قرصهایش را یادآوری کنی!!

]]>
جوک خنده دار-نصیحت من به تو 2014-05-29T17:08:14+01:00 2014-05-29T17:08:14+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/42 حسین فرجی جوک خنده دار-نصیحت من به تونصیحت من به تو اینه که هیچ وقت دل کسی رو نشکونخواستی دست پا یا جاهای دیگه رو بشکون ...والله بچه های الان شانس دارن به خدایه جور لباس هایی اومده وقتی بچه خودشو خراب می کنهواسه ننه باباش اس ام اس میرهوالله ما رو یه پوشک پلاستیکی می ذاشتنمعلوم نبود ند روز یه بار با کلی فحش پوشکمونو عوض می کردن! جوک خنده دار-نصیحت من به تو

نصیحت من به تو اینه که هیچ وقت دل کسی رو نشکون
خواستی دست پا یا جاهای دیگه رو بشکون
.
.
.
والله بچه های الان شانس دارن به خدا
یه جور لباس هایی اومده وقتی بچه خودشو خراب می کنه
واسه ننه باباش اس ام اس میره
والله ما رو یه پوشک پلاستیکی می ذاشتن
معلوم نبود ند روز یه بار با کلی فحش پوشکمونو عوض می کردن!
]]>
جوک خنده دار-آیا می دانستید 2014-05-28T19:26:45+01:00 2014-05-28T19:26:45+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/41 حسین فرجی جوک خنده دار-آیا می دانستیدآیا می دانستید چه کسی برای اولین بار ماست رو کشف کرد؟و بعد داخلش خیار خورد کردو بعدش آب و نون هم توش ریخت؟من که نمی دونم اما هر کی بود دمش گرم خیلی خوشمزست مخصوصا توی این گرما.جوک خنده دار.والله ما دهه شصطی ها هم تبلت داشتیم!باور نمی کنی؟پس آتاری چی بود؟ جوک خنده دار-آیا می دانستید
آیا می دانستید چه کسی برای اولین بار ماست رو کشف کرد؟
و بعد داخلش خیار خورد کرد
و بعدش آب و نون هم توش ریخت؟
من که نمی دونم اما هر کی بود دمش گرم خیلی خوشمزست مخصوصا توی این گرما
.
جوک خنده دار
.
والله ما دهه شصطی ها هم تبلت داشتیم!
باور نمی کنی؟
پس آتاری چی بود؟

]]>
لطیفه خنده دار-الاغ 2014-05-26T08:59:44+01:00 2014-05-26T08:59:44+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/40 حسین فرجی لطیفه خنده دار-الاغیه مرده بوده داشته الاغش رو می برده جاییکه الاغه یه دفعه میدوهمرده هم دنبالش میدوهکه یه دفعه الاغه پالونشو در میارهمرده هم بهش میگه : چی کتت رو واسم در میاری؟ ...آقا بعضی از این کتاب های درسی واقعا خواب آوره.یعنی لامصبو تا باز می کنی چنان خوابت می گیره که کم مونده اونو با خواب زمستانی تشبیه کنیم.یه روز یکی از این کتاب ها رو باز کرده بودم چنان خوابم گرفتو چنان خمیازه ای کشیدم که نزدیک بود فکم از جا در بیاد لطیفه خنده دار-الاغ
یه مرده بوده داشته الاغش رو می برده جایی
که الاغه یه دفعه میدوه
مرده هم دنبالش میدوه
که یه دفعه الاغه پالونشو در میاره
مرده هم بهش میگه : چی کتت رو واسم در میاری؟
.
.
.
آقا بعضی از این کتاب های درسی واقعا خواب آوره.
یعنی لامصبو تا باز می کنی چنان خوابت می گیره که کم مونده اونو با خواب زمستانی تشبیه کنیم.
یه روز یکی از این کتاب ها رو باز کرده بودم چنان خوابم گرفت
و چنان خمیازه ای کشیدم که نزدیک بود فکم از جا در بیاد
]]>
پیامک مذهبی-خرداد ماه 2014-05-25T17:01:28+01:00 2014-05-25T17:01:28+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/39 حسین فرجی پیامک مذهبی-خرداد ماهاز آیت الله رحمت الله علیه پرسیدن:سید علی برای رهبری جوان نیست؟ایشان هم در جواب گفتن : یه بار گفتیم علی جوان است کمرمان شکست...خدا با ماست و نیازی به دیگران نداریم ؛و حق با ماست، و هر که از ما روی گرداند، باکی نداریم. حضرت مهدی (عج)...حضرت علی (ع) می فرمایند :هر کسی که زیاد به کاری دست بزند به آن معروف میشودکسی که شوخی اش زیاد شود سبک می گرددو هر کس که خنده اش فراوان شد، هیبت و وقارش از بین می رود. پیامک مذهبی-خرداد ماه

از آیت الله رحمت الله علیه پرسیدن:
سید علی برای رهبری جوان نیست؟
ایشان هم در جواب گفتن : یه بار گفتیم علی جوان است کمرمان شکست
.
.
.
خدا با ماست و نیازی به دیگران نداریم ؛
و حق با ماست، و هر که از ما روی گرداند، باکی نداریم.
حضرت مهدی (عج)
.
.
.
حضرت علی (ع) می فرمایند :
هر کسی که زیاد به کاری دست بزند به آن معروف میشود

کسی که شوخی اش زیاد شود سبک می گردد

و هر کس که خنده اش فراوان شد، هیبت و وقارش از بین می رود.

]]>
دقت کردین تا حالا-یکشنبه 2014-05-24T19:52:23+01:00 2014-05-24T19:52:23+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/38 حسین فرجی دقت کردین تا حالا-یکشنبهدقت کردین تا حالا صبری که برای بالا اومدن بازی بعد از نصب هستشتوی صبر واسه هیچ چیزی نیستش؟!!!...دقت کردین کهش ما هیچ وقت مریض نمیشین...مگر اینکه روز قبلش مادرتون بهتون گفته باشه که کم لباس پوشیدی ؟!!!...تا حالا دقت کردین صبحای زود که داریم میریم به سمت حوزه امتحانیاز رفته گرای خسته و کش کش کنان شهرم التماس دعا داریم؟ دقت کردین تا حالا-یکشنبه

دقت کردین تا حالا صبری که برای بالا اومدن بازی بعد از نصب هستش
توی صبر واسه هیچ چیزی نیستش؟!!!
.
.
.
دقت کردین کهش ما هیچ وقت مریض نمیشین...
مگر اینکه روز قبلش مادرتون بهتون گفته باشه که کم لباس پوشیدی ؟!!!
.
.
.
تا حالا دقت کردین صبحای زود که داریم میریم به سمت حوزه امتحانی
از رفته گرای خسته و کش کش کنان شهرم التماس دعا داریم؟

]]>
فک و فامیله دارم من-مسموم شدن 2014-05-23T16:13:32+01:00 2014-05-23T16:13:32+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/37 حسین فرجی فک و فامیله دارم من-مسموم شدنچند وقت پیشا بود که یه چی خورده بودم و مسموم شدم.به زور از جام بلند شدم در حالیکه دست و پاهام می لرزید و به سختی گفتم:بابا من مسموم شدم حالم خوب نیست.اونم با خونسردی گفت : قند و چای داریم پس راحت بمیر.بعدش گفت : نه صبر کن می دونی الان خرما کیلویی چنده؟ببین اگه جایی پولی چیزی نگه داشتی بهم بگو قبل از مردنت!!!هر چی فکر می کنم می بینم که به احتمال زیاد پدر واقعیم کس دیگست!..فامیله داریم من...همه فامیل دارن ما هم فامیل دارین!یکی از فامیلامون ازم پرسیده : بازی ایران و فک و فامیله دارم من-مسموم شدن

چند وقت پیشا بود که یه چی خورده بودم و مسموم شدم.
به زور از جام بلند شدم در حالیکه دست و پاهام می لرزید و به سختی گفتم:
بابا من مسموم شدم حالم خوب نیست.
اونم با خونسردی گفت : قند و چای داریم پس راحت بمیر.
بعدش گفت : نه صبر کن می دونی الان خرما کیلویی چنده؟
ببین اگه جایی پولی چیزی نگه داشتی بهم بگو قبل از مردنت!!!
هر چی فکر می کنم می بینم که به احتمال زیاد پدر واقعیم کس دیگست!
.
.
فامیله داریم من
.
.
.
همه فامیل دارن ما هم فامیل دارین!
یکی از فامیلامون ازم پرسیده : بازی ایران و آرژانتین جام جهانی
رو باید ایران بره آرژانتین یا آرژانتین بیاد ایران؟
آخه اینم فامیله که من دارم؟
]]>
لطیفه مورد داشتیم 2014-05-21T19:39:11+01:00 2014-05-21T19:39:11+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/36 حسین فرجی لطیفه مورد داشتیممورد داشتیم یه پدری داشته بچش رو کتک می زدهبهش میگن چرا داری می زنیش؟میگه :چون پسرم فردا کارنامشو می خواد بگیرهفردا هم من نیستم داریم میرم سفر کاریبه خاطر این الان می زنمش...مورد داشتیم پسره خواسته به دختره تقلب برسونهتوی دستش نوشته 5و به دختره نشون داده.دختره فک کرده پسره واسش قلب کشیدهاینقدر استرس می گیره که امتحانو گند می زنهبله!!! لطیفه مورد داشتیم

مورد داشتیم یه پدری داشته بچش رو کتک می زده
بهش میگن چرا داری می زنیش؟
میگه :چون پسرم فردا کارنامشو می خواد بگیره
فردا هم من نیستم داریم میرم سفر کاری
به خاطر این الان می زنمش
.
.
.
مورد داشتیم پسره خواسته به دختره تقلب برسونه
توی دستش نوشته 5
و به دختره نشون داده.
دختره فک کرده پسره واسش قلب کشیده
اینقدر استرس می گیره که امتحانو گند می زنه
بله!!!
]]>
لطیفه خنده دار-ماه اردیبهشت 2014-05-20T15:16:33+01:00 2014-05-20T15:16:33+01:00 tag:http://baranebahari2.mihanblog.com/post/35 حسین فرجی لطیفه خنده دار-ماه اردیبهشتیه بار یه دیوونه که توی تیمارستان بود رئیس تیمارستان رو دنبال می کنه.این هم می ترسه و از تیمارستان بیرون میره تا اینکه میره توی یه کوچه که از شانس بدش بن بست از آب در میاد!و بالاخره دیوونه به رئیس تیمارستان می رسه و بهش دست می زنه و میگه حالا تو گرگ شدی!.لطیفه..قبلا وقتی یه پسر برای دختره سوت میزد دختره میگفت ، گمشو کثافــــــــــــــــــــــــــــــــــت  مگه خودت ناموس نداری !!! ولی الان ... . پسره هنوز نگفته سلام ، دختره میگه اسم بچمون و چی بذاریم ! لطیفه خنده دار-ماه اردیبهشت

یه بار یه دیوونه که توی تیمارستان بود رئیس تیمارستان رو دنبال می کنه.
این هم می ترسه و از تیمارستان بیرون میره تا اینکه میره توی یه کوچه که از شانس بدش بن بست از آب در میاد!
و بالاخره دیوونه به رئیس تیمارستان می رسه و بهش دست می زنه و میگه حالا تو گرگ شدی!
.
لطیفه
.
.قبلا وقتی یه پسر برای دختره سوت میزد دختره میگفت ، گمشو کثافــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 مگه خودت ناموس نداری !!! ولی الان ... . پسره هنوز نگفته سلام ، دختره میگه اسم بچمون و چی بذاریم !

]]>