خاطره خنده دار-زلزله

2 سال پیش توی شهر ما یه مدت خیلی زلزله میومد
از قضا اون مدت درست موقع امتحانای ترم اول بود آقا این معاون ما هم ترسنااک
,اول جلسه ها میومد میگفت اگه زلزله اومد هیشکی حق بیرون رفتن از سالن رو نداره
 اگه خیلی لازم شد فقط میتونین برین زیر صندلی هاتون
حالا یکی نبود بهش بگه بابا صندلی ها که پایه دارن آخه ما چطوری بریم زیرشون
هیچی دیگه وقتی زلزله میومد ما همچنان در حال امتحان دادن بودیم