اس ام اس دوستانه


خوب اینم سه اس ام اس دوستانه برای شما عزیزان
شیر برای اثبات شیر بودنش , نیازی به جنگیدن با هر شغالی را ندارد . تنها نیم نگاهش کافیست ...