اس ام اس تسلیت


خوب به مناسبت شهادت امام صادق براتون یه اس ام اس تسلیت آماده کردم.


هر زمان رنگ جفا را می دید / کوچه و کرب و بلا را می دید
خانه اش چونکه در آتش می سوخت / خیمه ی آل عبا را می دید