لطیفه مورد داشتیم

مورد داشتیم یه پدری داشته بچش رو کتک می زده
بهش میگن چرا داری می زنیش؟
میگه :چون پسرم فردا کارنامشو می خواد بگیره
فردا هم من نیستم داریم میرم سفر کاری
به خاطر این الان می زنمش
.
.
.
مورد داشتیم پسره خواسته به دختره تقلب برسونه
توی دستش نوشته 5
و به دختره نشون داده.
دختره فک کرده پسره واسش قلب کشیده
اینقدر استرس می گیره که امتحانو گند می زنه
بله!!!