جوک خنده دار حیوانات

یه روز توی یه جنگل یه خرگوشه می دوه تا به آقا روباه می رسه
و می بینه که داره تریاک مصرف می کنه
میگه : چرا تریاک مصرف می کنی بیا بریم بدویم و شاد باشیم
با هم حرکت می کنن تا به پلنگ می رسن
می بینن که اینم داره حشیشی می کشه
خرگوشه میگه : این چه کاریه می کنی پلنگ جان
بیا با هم بدویم شاد باشیم
اینم با اون 2 تا هم قدم میشه تا می رسن به آقا شیره
می بینن آقا شیره هم داره موارد می زنه
خرگوشه بازم بهش میگه : آقا شیره بیا بدویم شاد باشیم مواد بدرد نمی خوره.
شیره هم می گیره خرگوش رو می خوره
روباه و پلنگ بهش میگن : چرا خوردیش؟
میگه : این خرگوشه خرگوشه همش قرص می ندازه بالا
هی می پره و واسه خودش شاد میشه ما رو هم می دوونه!
خوردمش تا ما رو اذیت نکنه!