چند تا جوک خنده دار

چند روز پیش داشتم می رفتم دانشگاه
رادیو ماشین روشن بود داشت در مورد امنیت در اینترنت صحبت می کرد.
داشتن با یک مصاحبه می کردن
ازش پرسیدن برای امنیت در اینترنت چیکار می کنین؟
اونم گفت : به اینترنت وصل نمیشین.
ببین با کیا شدیم 75 میلیون :|
.
آقا بد دوره ای شده
رفته بودم آرایشگاه دیدم مردا یکی داره ابرو می گیره
اون یکی مو بلند کرده
یه لحظه فک کردم آرایشگاه زنونه اومدم.
حالا اگه بری آرایشگاه زنونه می بینی اونا دارن موهاشونو کوتاه می کنن :|
.
یه روز یه بابایی خرشو می بره پیش دام پزشک
میگه : دکتر داروهاشو توی دفترچه من بنویس
دکتره هم میگه : نه خرت مونث هستش برو دفترچه زنتو بیار