دقت کردین-اردیبهشت ماه

دقت کردید بعضی وقتا که واسه مون درس توضیح میدن

به شیر مرغ تا جون آدمیزاد فک میکنیم الا به موضوع درس ؟؟؟؟
.
.
تا حالا دقـت کردیـن وقتی یه چـیزی از یـخچال برمـی دارید میـخـورید مـثلا 5 تـا شـیرینــی باشـه 1دونشــو بـخورید همــه اعضای خانـواده مـیپرسـن کــی 1دونه شیریـنی رو خــورده؟
حالا اگه کل شیرینی ها غیب بشن جرات نمی کنی بگی کی خوردشون!