دقت کردین تا حالااعتراف میکنم هر وقت که میرم توی آسانسور درش که بسته میشه حرکت کنه یاد فیلم ترسناکا میافتم

که به بغلشون نیگا میکنن میبینن یکی بغلشون وایساده پا نداره... اصن سکته میزنم
.
.
دقت کردین زمان ما روی لوازم التحریر
هیچ عکس درست حسابی مثل
بن تن و انگری برد و ... نبود؟
فوقش خیلی خلاقیت می ذاشتن یه عکس گوسفندی گاوی گوسفندی چیزی می ذاشتن.