نوشته های فیس بوکی باحال
چرا این چند ساله زرتی به زورتی مدرسه ها رو تعطیل می کنن؟
توی دوران ما اگه زامبی ها هم حمله می کردن بازم باید می رفتیم مدرسه!

دلم می خواد وقتی ازدواج کردم و بچه دار شدم اسمشو بذارم پرچم!
بعدش بفرستمش پشت بوم
وقتی خانمم گفت : پرچک کجاست؟
بگم : بالا!

یه زمان از امتحانات که برمی گشتیم، مامانمون می پرسید: چند می شی؟ با صدای بلن داد می زدیم 20!
یادش گرامی باد!
یک دقیقه سکوت لطفا

مرد باس جوری عطسه کنه که همسایه ها از چهار طرف باهم بگن عافیت باشه

منبع : روزنامه هفت صبح
جمع آوری : برترین ها