لطیفه های آخر خنده فروردین ماه
- یعنی علم کامپیوتر اینقدر داره پیشرفت می کنه که فکر کنم این عید رو باید بصورت آنلاین عید دیدنی بکنیم!!!
- یه نصیحت برادرانه می کنم بهتون... اگه اسم درست حسابی بلد نیستین روی بچه هاتون بذارین اسمشو عوض نکنین همون new folder  بذارین بمونه!!!
- سر چهار راه یه وانت از چرغ قرمز رد شد، پلیس تو بلندگو گفت: وانت کجا می ری؟ وانتیه تو بلند گوش گفت: دارم می رم خونه! اینجور ملتی هستیم خلاصه.

- می خوام بدونم من الان دقیقا کجای زندگی ایستادم که اینقدر درد داره؟

- پسر چیست؟
یک انسان مظلوم و تنها
که زمان به دنیا آمدنش می گویند: حال مادرش چجور است؟
موقع عروسیش می گویند: چه عروس زیبایی
و موقع مردنش می گویند: بیچاره زنش

منبع : روزنامه هفت صبح
جمع آوری : برترین ها