جوک خنده دار-غضنفر
از غضنفر می پرسن به نظرت قوی ترین حیوان روی کره زمین چیه؟
میگه : مورچه
می پرسن : چرا؟
میگه : چون یه بار یه مورچه رفت توی سوراخ پریز برق
بعدش میخ رو گذاشتم داخل سوراخ و با چکش زدم
چشتون روز بد نبینه تا حیاط پرت شدم