جوک خنده دار-حلقه ازدواج
یه بار به زنه به شوهرش میگه : عزیزم چرا بعداشت رو رعایت نمی کنی؟
مرده هم میگه : مگه چی شده؟
زنه میگه : نصف شب که از خواب بلند شدم حلقه ازدواجمون که گم شده بود رو توی دماغت پیدا کردم