جوک خنده دار-مازیار فلاحی


اگه قراره ایکس تومن پول بلیط کنسرت مازیار فلاحی رو بدم
پس چه بهتر که برم بهشت زهرا اونجا واسه مردگانم گریه کنم.
اون ایکس تومنم می ذارم جیبم.