اس ام اس روز جمعه و آقا امام زمان (عج)
یوسف از جرم زلیخا چند سالی حبس رفت.....

مهدی از اعمال ما حبس ابد گردیده است...

به امید ظهور آقای خوبی ها که صد البته نزدیک است...

برای سلامتی آقا امام زمان صلوات